s2.JPG   s3.JPG

Byggentreprenad

Orden tillit, trogen och trygg har använts sedan urminnes tider. Vi bär med oss dem in i ett modernt, framåtblickande entreprenörskap, präglat av öppenhet och nyfikenhet.

Tvåtumfyras byggentreprenader utgår från alla parters behov av ömsesidig förståelse för egna och gemensamma mål.

 

Byggservice

Vi erbjuder två former av byggservice: byggservice och avtal, t.ex. ramavtal. Är du verksam i Göteborgsområdet har du sett någon av våra servicebilar på uppdrag.

Gemensamt för byggservicetjänsterna är våra lösningar på hur vi hanterar tid. Vi bemödar oss om att vara nåbara, lyhörda och snabbt på plats. Vi vet att god service kräver god kommunikation och skicklig planering.

 

Inredningssnickeri

Orden bygga och skapa är synonymer för oss. Vi har därför egen inredningssektion, med ett eget snickeri i vår organisation. Vi hjälper er med all typ av offentlig inredning.

Där inte möbelleverantören kan hjälpa er, tar vi över och konstruerar unika och smarta lösningar för er miljö.

Läs mer arrow_small.jpg   Läs mer arrow_small.jpg   Läs mer arrow_small.jpgVi sänder en peng till Göteborgs Räddningsmission och hoppas med detta att ni våra kunder känner delaktighet i denna gåva som går till de som verkligen behöver vår hjälp.

Göteborgs Räddningsmission

 

               

    

 

   

Aktuellt  • 2015-11-16 Jul information                                                                  Information till våra kunder och leverantörer.                     Ekonomi avdelningen kommer att ha stängt under vecka 53 och reducerad bemanning under vecka 52 samt vecka 1.   Under vecka 53 kommer posthantering samt kundfakturering inte att göras och under dom övriga veckorna kommer det ske med reducerad personalstyrka.   Vår växel kommer också har reducerad styka under dessa veckor så längre svarstider kan förekomma på vårat växelnummer.                     Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.                                         
  • 2014-04-22 Kungälvs kommun inviger utsiktsplatsen Kärleksstigen Vi på Tvåtumfyra är glada att vi fick bygga denna vackra utsiktsplats och som ger alla kommuninvånare bättre tillgänglighet till den vackra naturen.
  • 2014-03-14 Vårt projekt uppmärksammas Kärleksstigen i Kungälv uppmärksammas av Kungälvskommun
  • 2014-03-12 Vacker utsikt över Kungälv Vi hjälper Kungälvs kommuninvånare med att skapa nytt favoritställe för utflykt och möjlighet att se ut över den vackra omgivningen.
  • 2014-02-26 Munkegärdes återvinningsstation byggs om Nytt smide på återvinningsstationen i Munkegärde för Kungälvs kommun.
  • 2014-02-26 Carlstens fästning får ny port Inredningssnickeriet har satt den nya porten på plats, nu återstår bara att tjära den så att den står sig ett par hundra år.
Se alla nyheter

© TVÅTUMFYRA Byggnadsaktiebolag | Metodvägen 12A | 435 33 Mölnlycke | Växel: 031-383 48 48
PBM | Attest  | Kläder  | Vi finns även hos Linkedin, TwitterFacebook & flickrinfo@tvatumfyra.se |


 | Webbkarta | Logga in |